Công ty TNHH ĐTXD môi trường Thịnh Phát chuyên nâng cấp, mở rộng, cải tạo hệ thống xử lý nước thải hiện hữu.

Sau một thời gian dài hoạt động, hệ thống xử lý nước thải của bạn không còn đạt hiệu quả xử lý như ban đầu, các thiết bị máy móc cũ kĩ, hư hỏng, công nghệ xử lý lỗi thời dẫn đến chi phí vận hành lớn; bên cạnh đó doanh nghiệp muốn mở rộng kinh doanh, quy mô sản xuất.

Thịnh Phát sẽ giúp khách hàng đưa ra các giải pháp tối ưu, công nghệ hiện đại, chi phí hợp lý mang lại hiệu quả xử lý tốt nhất, đạt các chỉ tiêu theo quy chuẩn QCVN hiện hành.