Hợp đồng EPC (Engineering – Procurement – Construction) là sự thoả thuận bằng văn bản giữa Chủ đầu tư với nhà thầu để thực hiện trọn gói các công việc của một dự án/gói thầu, bao gồm: thực hiện các công việc về thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo, thi công xây dựng và lắp đặt để đưa công trình vào vận hành khai thác một cách đồng bộ.
 
Tổng thầu chìa khóa trao tay cũng giống Tổng thầu EPC chỉ khác là ngoài phần thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công công trình nhà thầu được chọn còn cần thực hiện việc lập
Dự án đầu tư xây dựng công trình.

Lợi ích của Chủ đầu tư khi tham gia hình thức dịch vụ Tổng thầu xây lắp của Thịnh Phát:
  • Tận dụng trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý chuyên nghiệp của nhà thầu khi thực hiện dự án/gói thầu;
  • Thiết kế kiến trúc, thi công chuyên nghiệp với đội ngũ có trình độ chuyên môn cao;
  • Không cần nhiều nhân lực và chi phí cho công tác quản lý dự án;
  • Khi nhà thầu EPC đứng ra thu xếp vốn thì việc cung cấp tài chính cho dự án/gói thầu cũng sẽ thuận lợi hơn do việc tạm ứng và thanh toán vốn chủ yếu theo giai đoạn thực hiện hoặc theo công trình/hạng mục công trình hoàn thành hoặc thanh toán một lần sau khi công trình hoàn thành giúp Chủ đầu tư rút ngắn được tiến độ vì nhà thầu chủ động trong tất cả các công việc;
  • Khi ký hợp đồng chìa khóa trao tay, Chủ đầu tư không cần phải lập dự án đầu tư, tạo điều kiện cho nhà thầu quản lý triệt để và cung cấp một sản phẩm chất lượng phù hợp với nguồn vốn mà Chủ đầu tư bỏ ra.

Thịnh Phát có thế mạnh đặc biệt trong tổng thầu EPC, thực hiện các khâu trọn gói từ khâu lập dự án, thiết kế, thi công cho đến cung cấp, lắp đặt thiết bị vật tư, vận hành thử nghiệm, hướng dẫn đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải, xử lý nước cấp, xử lý chất thải,...