Khu công nghiệp Tân Hương - Nước cấp

  • Xử lý nước cấp
  • Tỉnh Tiền Giang
  • 2018
  • Đang tiến hành
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC NGẦM CHO KCN TÂN HƯƠNG
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Nhựt Thành Tân- Chi Nhánh Tiền Giang
Công suất : 10.000 m3/ngày.đêm
Địa điểm thực hiện : Tiền Giang
Tiêu chuẩn xả thải : Tiêu chuẩn cấp nước cho KCN