Điểm giao dịch Vinaphone

  • Xử lý nước thải
  • Miền nam
  • 2016
  • Hoàn thành
  • Tên công trình:            Trạm xử lý nước thải tại Điểm giao dịch Vinaphone
  • Chủ đầu tư:                  Ban Quản lý dự án Kiến trúc – Tổng công ty Hạ tầng mạng
  • Công suất:                    Q = 100 m3/ngày.đêm
  • Phạm vi công việc:      Tổng thầu EPC
  • Địa điểm:                     Quận 1  – TP. Hồ Chí Minh