Nhà máy sản xuất Bóng đèn Boseung

  • Xử lý nước thải
  • Tỉnh Đồng Nai
  • 2015
  • Hoàn thành
  • Tên công trình:            Trạm xử lý nước thải tập trung Nhà máy sản xuất Bóng đèn Boseung
  • Chủ đầu tư:                  Công ty TNHH Boseung Vina
  • Công suất:                    Q =  100m3/ngày.đêm
  • Phạm vi công việc:     Tổng thầu EPC
  • Địa điểm:                      KCN Dệt May Nhơn Trạch – Nhơn Trạch – Đồng Nai