Nhà máy sản xuất băng keo Thu Nguyệt

  • Xử lý nước thải
  • Miền nam
  • 2016
  • Hoàn thành
  • Tên công trình:            Trạm Xử lý nước thải Nhà máy sản xuất băng keo Thu Nguyệt
  • Chủ đầu tư:                  Công ty TNHH Thu Nguyệt
  • Công suất:                    Q = 100 m3/ngày.đêm
  • Phạm vi công việc:     Tổng thầu EPC
  • Địa điểm:                      Thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình Dương