Nhà máy sản xuất nữ trang PNJ

  • Xử lý nước thải
  • Miền nam
  • 2015
  • Hoàn thành
  • Tên công trình:            Trạm xử lý nước thải Nhà máy sản xuất nữ trang PNJ
  • Chủ đầu tư:                  Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận
  • Công suất:                    Q = 100 m3/ngày.đêm
  • Phạm vi công việc:     Tổng thầu EPC
  • Địa điểm:                      Quận Phú Nhuận, Tp.HCM