Trường tiểu học Quốc tế British

  • Xử lý nước thải
  • TP. Hồ Chí Minh
  • 2017
  • Hoàn thành
  • Tên công trình:            Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tại Trường tiểu học Quốc tế British
  • Chủ đầu tư:                  Công ty TNHH Thiên Hương
  • Công suất:                    Q = 100 m3/ngày.đêm
  • Phạm vi công việc:      Tổng thầu EPC
  • Địa điểm:                     Quận 2  – TP. Hồ Chí Minh