Khu căn hộ chung cư SaiGonRes

  • Xử lý nước thải
  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2016
  • Đang tiến hành
  • Tên công trình:            Nước thải sinh hoạt Khu căn hộ chung cư SaiGonRes
  • Chủ đầu tư:                  Công ty Cổ phần Đại Ốc Sài Gòn Nam Đô
  • Công suất:                    Q = 810 m3/ngày.đêm
  • Nguồn thải:                  Từ quá trình sinh hoạt và hoạt động của con người
  • Địa điểm:                      Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh