Nhà máy chế biến Cao Su Xuất Khẩu Thuận Phát

  • Xử lý nước thải
  • 2016
  • Tên công trình:            Trạm xử lý nước thải tập trung Nhà máy chế biến Cao Su Xuất Khẩu Thuận Phát
  • Chủ đầu tư:                  Doanh Nghiệp Tư Nhân Cao Su Xuất Khẩu Thuận Phát
  • Công suất:                    Q = 100 m3/ngày.đêm
  • Phạm vi công việc:     Tổng thầu EPC
  • Địa điểm:                      Thị Xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương